Personalepolitik

For Krone Service er medarbejderne de vigtigste aktiver. Vi sætter pris på vores medarbejdere og det arbejde de udfører.

Vi har ofte en dialog med vores medarbejder og lytter til dem, roser dem for et godt stykke veludført arbejde. I modsat fald kommer med konstruktiv kritik.
Vi tager vores medarbejdere med på råd vedrørende rengøringstekniske problemer samt valg af midler/redskaber.Vi sørger for, til enhver tid at rengøringmateriellet er optimalt. Så der på intet tidspunkt mangler rengøringsmidler eller opdatering af rengøringsplaner.

 

Medarbejdere og uddannelse inden for rengøring

Når en ny medarbejder starter, instrueres vedkommende i arbejdsplaner, arbejdsprocedurer, dosering og udstyr ud fra en driftsmanual.
Instruktionen foregår på den konkrete arbejdsplads af arbejdslederen. Ud over opgaveintroduktionen får medarbejderen også en produkt- og udstyrs-uddannelse.

På den måde lærer alle at håndtere maskiner, udstyr og rengørings-midler på en miljørigtig, tidseffektiv og teknisk forsvarlig måde. Til sidst får medarbejderen en medarbejderhåndbog, der beskriver alle rettigheder, pligter, ansvar og muligheder hos Krone Service. Vi tager al kritik i positiv ånd og forsøger at løse problemer i fællesskab.

Vi uddanner løbende vores medarbejdere på alle niveauer i vores virksomhed, dermed sikre vi os at de altid:

 • Kan yde den nødvendige service
 • Har modtaget instruktion som er tilpasset lige netop din virksomhed
 • Har de nødvendige ressourcer til at udføre arbejdet
 • Kan måle kvaliteten af deres eget arbejde
 • Ved hvad de skal gøre, hvis der opstår en uventet situation
 • Ved hvor de skal gå hen med idéer til forbedringer
 • Stå inden for Krone Rengørings kvalitetsbevidsthed
 • Rekruttering af medarbejdere
 • Udvælgelse af arbejdsleder
 • Medarbejdermøde
 • Bestilling af materiale
 • Udarbejdelse af rengøringsplaner
 • Gennemgang af opstartsplan
 • Arbejdsplaner og rutiner fastlægges
 • Gennemgang af møderutiner
 • Eventuelt valg til sikkerhedsgruppe
 • Opstartsmøde med kunden